"Пауър Медиа Груп" ЕООД 

Общи условия за ползване на електронния магазин 

www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com

ВАЖНО!!!  В цената на продуктите не е включена доставката, защото тя ще има различна стойност за всяко едно от продуктовите направления. Ето защо при поръчка цената за доставка при избор на куриер е 0 лв. Цената за доставка следва да заплатите на куриерската фирма при доставянето на Вашите продукти.

I. Общи разпоредби

1. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com e сайт за покупко-продажба на:

Специализирани 3D мишки, предназначени за работа с CAD/CAM/CAE пакети;

CAD/CAM/CAE софтуерни решения;

Книги, учебници и всякаква техническа литература;

Компютри и лаптопи.

3Д принтери;

3Д скенери;

Решения за умни домове и офиси.

Общите условия за ползване на сайта уреждат отношенията между Потребителя на сайта и неговият собственик, наричан условно с името на сайта Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com и имат силата на Договор, съгласно разпоредбите на българското законодателство. С прочитането и приемането на тяхното съдържание и поставените от тях специфични условия Потребителят декларира съгласието си с тях и ги приема.

Промени на Общите условия могат да бъдат направени от Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com по всяко време и могат да имат всякакъв характер, като тези промени ще важат винаги занапред във времето, т.е. няма да имат обратно действие. Всички промени ще бъдат отразявани в настоящите Общи условия. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com си запазва правото да променя Общите условия без предварително да уведомява за това.

2. Сайтът Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com е изключителна собственост на:

"Пауър Медиа Груп" ЕООД

ЕИК BG200488765

3. Всяко копиране на целия или част от сайта, настоящите Общи условия или каквото и да е друго съдържание, ще се счита за нарушение на правилата за интелектуална собственост - авторски и сродните на тях права и ще доведе до ангажиране на Вашата отговорност по предвидения за това съдебен ред.

II. Покупки от сайта. Общи условия, съдържание на Договора за покупко-продажба

1. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com продава вещ, която се задължава да предаде на Потребителя /в офиса или чрез доставка с куриер/ в годно за употреба състояние, а Потребителят е длъжен да я приеме и да заплати обявената от Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com цена. Приложими са правилата за Договора за покупко-продажба на движими вещи според разпоредбите на Търговския закон. При празнота в последните се прилага норма по аналогия, а при липса на такава - добрият търговски обичай.

2. След избора на стока и добавянето й в кошницата за пазаруване, Потребителят е длъжен да попълни коректно своите данни, след което да финализира сделката. В момента на финализация на сделката последната се смята за сключена и има обвързващата сила на граждански договор за двете страни по нея. В случай, че настъпят промени в данните на Потребителя, последният е длъжен да уведоми Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com на посочените телефони или имейл за това незабавно. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com не носи отговорност за грешна доставка при неверни данни или данни, коригирани след изпращането на стоката.

3. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com има правото по свое усмотрение да администрира потребителски профили - да променя такива с неверни данни, да трие явно невалидни профили, да ги спира временно и други подобни действия.

III. Гаранция и сервиз

1. Гаранционните срокове на продаваните от Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com стоки са посочени за всеки един артикул:

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване.

Гаранцията е валидна само, ако по време на гаранционния период и при правилна експлоатация артикула покаже фабричен дефект!

Внимание! Магазинът не осигурява гаранция в случай на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, ремонт от неоторизирани лица и фирми, както и при други външни въздействия.

В тези случаи ремонтите са за сметка на потребителя и гаранцията отпада.

Гаранцията е невалидна при препродажба на устройството.

IV. Права и задължения на страните:

1. Потребител:

Потребителят има право да получи поръчаната стока точно според описанието на Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com , в описания вид, качество и количество.

При доставката потребителят е длъжен да провери стоката за явни недостатъци, дефекти или повреди от доставката, съответствие със заявеното и доставено, наличие на аксесоари като зарядно устройства и други описани в характеристиката на модела.

Потребителят има право на рекламация при наличие на основателна причина в срок от 7 работни дни от получаването на стоката, ако е по куриер, или веднага, ако се взима на място в офиса на Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com . Рекламацията се извършва пред служител на Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com или ако продажбата е по куриер - с връщане на стоката до адресанта, придружена с бележка с подробно описание на проблема. Преди тази стъпка обаче, Потребителят е длъжен да се свърже с Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com и да опише проблема. Www.cadcamcae.bg & https://3www.3dbgeshop.com винаги е готов да съдейства за неговото разрешаване.

Потребителят има право да се запознае подробно с качествата на стоката, която възнамерява да закупи, да отправи запитване по имейл или телефон до Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com . Потребителят има и всички права, уредени в Закона за защита на потребителя.

Потребителят е длъжен точно да посочи своите данни при поръчка на стока от сайта. При изпращане с куриер Потребителя е длъжен да заплати стоката в деня на нейното получаване в посоченото от него населено място и съответната куриерска служба.

2. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com :

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com e длъжен да се отнася към своите клиенти с грижата на добър търговец. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com заявява, че при възникнали недоразумения със стоки, цени и доставки, ще съдейства по всички възможни законни начини на Потребителя за разрешаване в полза на последния.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com е длъжен да посочва описание за всяка една стока в сайта, но същевременно с това не се ангажира с абсолютно съвпадение между описанието и стоката, доколкото описанията се предоставят от производителя на стоките.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com предупреждава, че използването на търговски марки на продуктите, техни снимки и описания, както и авторско съдържание на сайта се преследва както от гражданското, така и от наказателното право.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com заявява, че ще направи всичко по силите си за това Потребителят да остане доволен както от стоките, така и от обслужването.

V. Цени, заплащане на покупка

Можете да платите през PayPal (този избор после дава възможност и за избор на кредитна и дебитна карта, като способ за разплащане в случай, че нямате или не желаете да имате регистрация в PayPal!) или по банков път. Допускат се изключения и за плащане с наложен платеж, но за целта е необходимо да се обадите по телефона, за да се съгласуваме.

Всички цени показани на този уеб-сайт са в евро с включено ДДС. Това е така, за да могат да се използват преимуществата на системата за незабавни/мигновени разплащания PayPal. Моля да се има в предвид, че ако изберете като възможност за плащане PayPal, след това ще имате опция да изберете между PayPal и карта (кредитна/дебитна), която може да бъде и в лева.

В случай, че желаете да заплатите в лева, можете да използвате опцията за плащане по банков път, като сумата е платима по фиксинга на БНБ.

За всяка поръчка "Пауър Медиа Груп" ЕООД издава фактура.

2. Заплащането става през системата за разплащания PayPal, чрез дебитна/кредитна карта, както и по банков път.

За заплащане по банков път:

Нашата сметка е:

Сметка в лв/BGN:

Банка ДСК, кпон "Христо Ботев"

IBAN BG13STSA93000016489759

3. Винаги важи цената към момента, в който Потребителят избере опцията "Поръчай" в нашия сайт.

4. Сайтът Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com работи без прекъсване и денонощно. Въпреки това Ви уведомяваме, че доставките, както и самите поръчки се обработват и извършват от Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com в следното работно време:

Понеделник - Петък от 09.00 часа до 17.00 часа българско време

VI. Доставка

Всички продукти заявени в Www.cadcamcae.bg & https://3www.3dbgeshop.com се доставят с куриер.

Всички поръчки при изпращането с куриер или на място са придружени от:

Продуктът като отражение на заявката направена през сайта.

Гаранционна карта от производителя.

Фактури се изпращат само по електронен път на посочен в заявката имейл.

VII. Приложими закони, конфиденциалност, заключителни разпоредби

Използването на този уеб-сайт във всички отношения се регулира от законите на Република България - материалните и процесуалните такива. Споровете се решават от компетентния български съд, според естеството на спора, неговия предмет и териториалния принцип.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com се грижи внимателно за сигурността на потребителите си, регистрирани в сайта. Вашите данни, които предоставяте при попълване на поръчката Ви се съхраняват при нас и не се предоставя на трети лица. Данните Ви могат да бъдат предоставени единствено и само на компетентните държавни органи след основано на закона писмено разпореждане на Прокурор, Съдия или други предвидени в ГПК органи на правосъдието или органите на МВР.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com Ви уведомява, че "бисквитките" (Cookies), които по своята същност са неголеми по размер файлове, които се съхраняват на Вашия компютър във връзка с посещението на нашия сайт, се ползват за статистически цели. Целта ни е да направим по-добър сайт за Вас и тези файлове помагат за това.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com може да публикува линкове към други сайтове с информативна цел. Моля, имайте предвид, че Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com не носи отговорност за съдържанието им по какъвто и да е повод. Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com Ви препоръчва, преди да започнете да използвате външните сайтове, да се запознаете и с техните Общи условия за ползването им, както бяхте така любезни да се запознаете с нашите.

Www.cadcamcae.bg & https://www.3dbgeshop.com Ви пожелава приятно пазаруване в нашия сайт.


Сметка в лв/BGN:

Банка ДСК, кпон "Христо Ботев"

IBAN BG13STSA93000016489759

"Пауър Медиа Груп" ЕООД

ЕИК: BG200488765