Компютърно проектиране и бързо изработване на сложни формообразуващи инструменти (шприц форми)

Sold out

Компютърно проектиране и бързо изработване на сложни формообразуващи инструменти (шприц форми) За момента тиража е изчерпан!

Автори:

проф. Георги Тодоров, ТУ - София,

проф. Галина Николчева, Ту - София.

15.00 €