Виртуално инженерство

Sold out

Виртуално инженерство За момента тиража е изчерпан!

Автори:

проф. д-р инж. Георги Тодоров, ТУ - София;

гл. ас. д-р инж. Константин Камберов, ТУ - София;

В тази книга са разгледани технологиите CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/RAPID TOOLING и техните производствени исвързани технологии, обощени под възприетото напоследък название "виртуално инженерство", използващо компютърните технологии в максималните им възможности и по най-ефективен начин за подпомагане работата на инженера.

Виртуалното инженество е мощна технология за развитие на иновативни продукти, както и към процеса на тяхното внедряване, производство, сервизиране или в цялост - към целия жизнен цикъл на изделието.

Изд. 2015 г., ISBN 978-619-7171-15-0

705 стр.

60.00 €